Draai voor klassieke weergave

Gesponsorde koppelingen

Over de vergiftiging pagina

Een vergiftiging is een reactie van je lichaam op het innemen van een gif. Welke reactie je lichaam geeft en hoe ernstig deze reactie is hangt onder andere af van: Het werkingsmechanisme van het gif. De hoeveelheid gif waaraan je bent blootgesteld. De mate van giftigheid van het gif. Dit is vaak afhankelijk van de concentratie waarin de stof in het lichaam voorkomt. Een vergiftiging kan allerlei lichamelijke verschijnselen veroorzaken, zoals: Misselijkheid. Braken. Huiduitslag. Benauwdheid. Hartstoornissen. Bewusteloosheid. Coma. Overlijden. Waardoor kan een vergiftiging worden veroorzaakt? Vergiftiging kan ontstaan door het binnendringen van een schadelijke stof. Giftige stoffen kunnen zowel in vaste, vloeibare als in gasvormige toestand het lichaam binnendringen. Dat kan via het maag- darmkanaal, de luchtwegen of de huid. Zo kun je een vergiftiging krijgen door: Schoonmaakmiddelen. Geneesmiddelen. De ophoping van in het lichaam geproduceerde afvalstoffen. Een beet door een giftig dier. Het eten van giftige planten. De meeste vergiftigingen worden veroorzaakt door huishoudproducten en medicijnen. Bij kleine kinderen wordt ongeveer veertig procent van de vergiftigingen veroorzaakt door medicijnen. Het is daarom heel belangrijk om medicijnen en schoonmaakmiddelen in kindveilige verpakkingen en op een voor kinderen onbereikbare plek te bewaren.

Over de beheerder

Bij (het vermoeden van) vergiftiging is het cruciaal dat je snel de juiste informatie vind over hoe de intoxicatie verholpen kan worden. Ik vond het dan ook belangrijk dat er een speciale overzichtspagina voor werd opgezet om hierin te voorzien. Naast de ze pagina beheer ik meerdere gezondheidspagina's op startpagina.nl. Bij vragen kan je me contacteren via onderstaande link. Met vriendelijke groet, Thomas

Contact met de beheerder